Home Cơ cấu tổ chức Công đoàn BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN 

                                                                      

 

Ảnh giới thiệu

TT

HỌ VÀ TÊN

TỔ CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Thị Phi Phượng

Văn

Chủ tịch

2

Trần Ngọc Trung

Hóa – Sinh – KTNN

P.Chủ tịch

3

Trần Đình Chuyên

Toán – Tin

Ủy viên

4

Doãn Thị Hương

Văn

Ủy viên

5

Nguyễn Tiến Cường

Lý – KTCN

Ủy Viên

6

Phan Thị Bích Thủy

Văn phòng

Ủy viên

7

Nguyễn Hữu Châu

Lý – KTCN

Ủy viên

 

 

TIN MỚI

Tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 năm học 2020-2021

Thực hiện quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10...

Kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT Hùng Vương

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG Số: 01-2020 /KH-HV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Độc Lập – Tự Do –...