Home Cơ cấu tổ chức Chi bộ Danh sách cấp ủy chi bộ trường thpt Hùng Vương

Danh sách cấp ủy chi bộ trường thpt Hùng Vương

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Minh Phương

Bí thư chi bộ

2

Nguyễn Thị Phi Phượng

Phó bí thư chi bộ

3

Nguyễn Thành Chung

Cấp ủy viên

4

Phạm Trung Dũng Cấp ủy viên

Ảnh giới thiêu

TIN MỚI

Tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 năm học 2020-2021

Thực hiện quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10...

Kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT Hùng Vương

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG Số: 01-2020 /KH-HV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Độc Lập – Tự Do –...