Home Tin tức học tập Thông báo Danh sách cựu học sinh tặng khuyến học nhà trường

Danh sách cựu học sinh tặng khuyến học nhà trường

SỞ GD VÀ ĐT QUẢNG BÌNH    
TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG    
DANH SÁCH CỰU HỌC SINH TẶNG KHUYẾN HỌC NHÀ TRƯỜNG
                                                                              
TT Tập thể/Cá nhân Hiện vật Thành tiền
1 Nguyễn Hữu Ngọc
(Khóa 1989 – 1992)
Tượng Bác Hồ 60.000.000
2 Lớp 12C (Khóa 1984 – 1987) Tặng 5 suất học bổng 5.000.000
3 Lớp 12A (Khóa 1994 – 1997) Tặng 5 suất học bổng 5.000.000
4 Nguyễn Trung Kiên
(Lớp 12A khóa 1994 – 1997)
Tặng 2 suất học bổng 2.000.000
5 Bùi Thị Ngọc Ánh
 (Lớp 12A khóa 1994 – 1997)
Tặng 2 suất học bổng 2.000.000
6 Lớp 12A (Khóa 1995 – 1998) Tặng 1 quạt mát 6.500.000
Tặng tiền mặt 3.000.000
7 Lớp 12B (Khóa 1995 – 1998) Tặng tiền mặt 10.000.000
8 Lớp 12A (Khóa 1984 – 1987) Tặng tiền mặt 5.000.000
9 Lớp 12B (Khóa 1994 – 1997) Tặng tiền mặt 2.000.000
10 Hoàng Trọng Tạo
(Lớp 12G khóa 2003 – 2005)
Tặng tiền mặt 3.000.000
11 Lớp 12A4 (Khóa 2005 – 2008) Tặng tiền mặt 1.000.000
12 Học sinh khóa 1996 – 1999 Tặng 1 tủ lạnh 8.000.000
Tặng 6 suất học bổng 6.000.000
13 Lớp 12A1 (Khóa 2006 – 2009) Tặng tiền mặt 3.000.000
14 Nguyễn Văn Sang
 (Lớp 12A4 khóa 2003 – 2006)
Tặng 10 suất học bổng 5.000.000
15 Nguyễn Văn Hùng
(Lớp 12C khóa 1997 – 2000)
Tặng 20 bảo hiểm y tế 11.280.000

TIN MỚI

Tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 năm học 2020-2021

Thực hiện quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10...

Kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT Hùng Vương

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG Số: 01-2020 /KH-HV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Độc Lập – Tự Do –...