Home Tin tức học tập Tin tức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2014 - 2015

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2014 – 2015

 Hôm nay ngày 8.10.2014, trường THPT số 2 Bố Trạch tổ chức hội nghị cán bộ viên chức năm học 2014-2015. Trong lịch sử phát triển nhà trường, tháng 10 đánh dấu cột mốc 34 năm xây dựng, phát triển trưởng thành. Năm học 2014-2015 là năm học tiếp tục triển khai thực hiện kết luận của Hội nghị TƯ 6 (khóa 11)

về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”. Năm học tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động… đặc biệt là phong trào thi đua dạy tốt học tốt, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh. Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khuyết điểm yếu kém, nhận rõ những khó khăn thử thách, tập thể cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2014-2015. Hội nghị đã thông qua:

 I. Các chỉ tiêu và nhiệm vụ cơ bản:

   1. Về các mặt giáo dục:

+ Phát triển và duy trì số lượng:  Số lượng học sinh bỏ học  hàng năm dưới 1%

 + Tỷ lệ tuyển sinh THCS vàoTHPT đạt 100%

  + Nâng cao chất lượng toàn diện:

          Không ngừng nâng cao chất lượng, phấn đấu học sinh lờn lớp 99%, Tốt nghiệp THPT trờn 95%, tỷ lệ đỗ vào các trường ĐH- CĐ 25%-30%. Dạy nghề PT đạt chất lượng TN nghề 100% trong đó 98% khá, giỏi.

Năm học

Học lực (%)

Hạnh kiểm (%)

Tỷ lệ TN

HSG

VH

Giỏi

Khá

T.bình

Yếu

Kém

Tốt

Khá

T.bình

Yếu

2013-2014

3

40

54

2,5

0,5

68

27

3,5

1,5

95%

20-25

2014-2015

3

35

59

2,5

0,5

70

25

4

1

từ95%

từ 20 giải

  2. Về cán bộ giáo viên: 

   + Hàng năm có kế hoạch cho đi học cao học  01- 02 đ/c , đào tạo CBQL 1-2 đ.c

   + Tổ đạt danh hiệu lao động giỏi: 6/8 tổ CM, không có tổ xếp thi đua TB.

   + Lao động tiên tiến trờn 95%

   + Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh có từ 2-3 đ/c

   + Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 8-10 đ/c  

   + 50% giáo viên đạt chuẩn loại XS, 45% đạt loại khá trở lên theo quy định về chuẩn nghề nghiệp, khụng cú giỏo viờn xếp loại yếu. 

3. Chỉ tiêu tập thể

  + Trường đạt trường TTXS . Đơn vị đạt đơn vị văn hoá  năm 2014.

 + Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

  + Đoàn trường đạt danh hiệu vững mạnh

  + Công đoàn đạt danh hiệu vững mạnh, được CĐGD Việt Nam tặng bằng khen

  + Các tổ chức khác trong nhà trường vững mạnh.

                                                                            

                                                                               Bài và ảnh: Bùi Quang Hạnh

TIN MỚI

Tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 năm học 2020-2021

Thực hiện quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10...

Kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT Hùng Vương

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG Số: 01-2020 /KH-HV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Độc Lập – Tự Do –...