Home Tin tức học tập Tin hoạt động Hiến máu tình nguyện hè 2009

Hiến máu tình nguyện hè 2009

 

TRƯỜNG THPT SỐ 2 BỐ TRẠCH

DANH SÁCH CBGV ĐÃ HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN HÈ 2009

 

TT   Họ và tên                          Chức vụ

1      Trần Ngọc An                   Hiệu trưởng

2      Nguyễn Hữu Tình             Giáo viên: Toán

3      Nguyễn Thị Bích Thủy      Giáo viên: Toán

4      Trần Đình Chuyên            Giáo viên: Toán

5      Hồ  Ngọc Thắng               Giáo viên: Văn

6      Nguyễn Thị  Lý                 Giáo viên: Văn

7      Phan Thị Thanh Hương     Giáo viên: Văn

8      Nguyễn Hữu Dũng           GV Hóa- TK HĐGD

9      Trương Văn Tuấn             Giáo viên: Hóa

10    Nguyễn Văn Quang           Giáo viên: Vật lý

11    Nguyễn Thanh Lâm           Giáo viên: Ngoại ngữ

12    Nguyễn Minh Phương        Giáo viên: Lịch sử

13    Phan Hồng Hòa                Giáo viên: Lịch sử

 

 

 
 

TIN MỚI

Tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 năm học 2020-2021

Thực hiện quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10...

Kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT Hùng Vương

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG Số: 01-2020 /KH-HV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Độc Lập – Tự Do –...