Home Tin tức học tập Tin hoạt động LỄ SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011

LỄ SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 – 2011

 

Hình ảnh lễ sơ kết và danh sách khen thưởng học sinh

 

Trường THPT Số 2 Bố Trạch  
  DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011
       
TT HỌ VÀ TÊN LỚP DANH HIỆU
1. KHEN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH: 3 em
1 Hoàng Thị Thu Hà 12A1 Đạt giải Ba môn Văn trong kỳ thi chọn HSG Tỉnh lớp 12 THPT
2 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 12A7 Đạt giải KK môn Sử trong kỳ thi chọn HSG Tỉnh lớp 12 THPT
3 Nguyễn Thị Sương 12A7 Đạt giải KK môn Sử trong kỳ thi chọn HSG Tỉnh lớp 12 THPT
2. KHEN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG: 17 em
1 Nguyễn Thị Trà Linh 12A1 Học sinh Giỏi
2 Trần Thị Ngọc Mai 12A1 Học sinh Giỏi
3 Nguyễn Thị Thùy Nhung 12A4 Học sinh Giỏi
4 Hoàng Thị Hương 12A4 Học sinh Giỏi
5 Nguyễn Thị Hồng Liên 12A10 Học sinh Giỏi
6 Nguyễn Thị Loan 12A10 Học sinh Giỏi
7 Hà Thị Thu Trang 12A10 Học sinh Giỏi
8 Lương Thị Phương Linh 11A1 Học sinh Giỏi
9 Trần Anh Tuấn 11A1 Học sinh Giỏi
10 Nguyễn Thanh Tú 11A1 Học sinh Giỏi
11 Nguyễn Thị Sâm 11A1 Học sinh Giỏi
12 Nguyễn Thị Minh An 10A1 Học sinh Giỏi
13 Ngô Thành Đạt 10A1 Học sinh Giỏi
14 Lê Anh Ngọc 10A1 Học sinh Giỏi
15 Phan Thị Diệu Hiền 10A1 Học sinh Giỏi
16 Lương Thị Ngọc 10A3 Học sinh Giỏi
17 Dương Thị Mỹ Linh 10A6 Học sinh Giỏi
3. KHEN HỌC SINH TIÊN TIẾN: 381 em
1 Ngô Đức An 12A1 Học sinh Tiên tiến
2 Hoàng Thị Thu Hà 12A1 Học sinh Tiên tiến
3 Hoàng Thị Hồng Hạnh 12A1 Học sinh Tiên tiến
4 Nguyễn Thanh Hào 12A1 Học sinh Tiên tiến
5 Nguyễn Thị Hằng 12A1 Học sinh Tiên tiến
6 Hoàng Thị Thu Hằng 12A1 Học sinh Tiên tiến
7 Trần Thị Hiền 12A1 Học sinh Tiên tiến
8 Nguyễn Văn Hoài 12A1 Học sinh Tiên tiến
9 Trần Đình Hoàng 12A1 Học sinh Tiên tiến
10 Đỗ Mạnh Hùng 12A1 Học sinh Tiên tiến
11 Trần Thị Mai Hương 12A1 Học sinh Tiên tiến
12 Hoàng Thị Mỹ Hương 12A1 Học sinh Tiên tiến
13 Nguyễn Thị Thu Hường 12A1 Học sinh Tiên tiến
14 Phạm Thị Thanh Lan 12A1 Học sinh Tiên tiến
15 Phạm Thị Thùy Linh 12A1 Học sinh Tiên tiến
16 Nguyễn Chí Linh 12A1 Học sinh Tiên tiến
17 Ngô Thị Thuỳ Linh 12A1 Học sinh Tiên tiến
18 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 12A1 Học sinh Tiên tiến
19 Nguyễn Thị Lộc 12A1 Học sinh Tiên tiến
20 Nguyễn Phương Nam 12A1 Học sinh Tiên tiến
21 Nguyễn Thu Nga 12A1 Học sinh Tiên tiến
22 Doãn Thị Thanh Nhàn 12A1 Học sinh Tiên tiến
23 Nguyễn Thị Phương 12A1 Học sinh Tiên tiến
24 Trần Quốc Quân 12A1 Học sinh Tiên tiến
25 Nguyễn Thị Thảo Sương 12A1 Học sinh Tiên tiến
26 Phan Thị Thu Thảo 12A1 Học sinh Tiên tiến
27 Hoàng Thị Hương Thơm 12A1 Học sinh Tiên tiến
28 Nguyễn Thị Diệu Thu 12A1 Học sinh Tiên tiến
29 Hoàng Thị Thanh Thu 12A1 Học sinh Tiên tiến
30 Trần Thị Thu 12A1 Học sinh Tiên tiến
31 Hoàng Thị Diệu Thuý 12A1 Học sinh Tiên tiến
32 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 12A1 Học sinh Tiên tiến
33 Phan Thị Vi 12A1 Học sinh Tiên tiến
34 Phạm Quốc Việt 12A1 Học sinh Tiên tiến
35 Hoàng Thị Thuý Vững 12A1 Học sinh Tiên tiến
36 Nguyễn Thị Hồng Điệp 12A2 Học sinh Tiên tiến
37 Nguyễn Thị Trà My 12A2 Học sinh Tiên tiến
38 Nguyễn Thị Nhàn 12A2 Học sinh Tiên tiến
39 Phạm Thị Huyền Trang 12A2 Học sinh Tiên tiến
40 Phạm Thị Vân 12A2 Học sinh Tiên tiến
41 Nguyễn Thị Phương Thảo 12A2 Học sinh Tiên tiến
42 Hoàng Thùy Trang 12A2 Học sinh Tiên tiến
43 Phan Thanh Đức 12A3 Học sinh Tiên tiến
44 Nguyễn Thị Thu Hiền 12A3 Học sinh Tiên tiến
45 Nguyễn Hữu Hoài 12A3 Học sinh Tiên tiến
46 Hồ Thị Huyền 12A3 Học sinh Tiên tiến
47 Ngô Thị Lệ 12A3 Học sinh Tiên tiến
48 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12A3 Học sinh Tiên tiến
49 Hoàng Đức Phương 12A3 Học sinh Tiên tiến
50 Ngô Trung Thành 12A3 Học sinh Tiên tiến
51 Lê Thị Hồng Thắm 12A3 Học sinh Tiên tiến
52 Trần Đình Trọng 12A3 Học sinh Tiên tiến
53 Hoàng Thị Trang 12A3 Học sinh Tiên tiến
54 Lê Việt Trinh 12A3 Học sinh Tiên tiến
55 Hoàng Thị Vân Anh 12A4 Học sinh Tiên tiến
56 Trần Nhật Anh 12A4 Học sinh Tiên tiến
57 Phạm Thị Ngọc Ánh 12A4 Học sinh Tiên tiến
58 Đoàn Thị Mỹ Diệu 12A4 Học sinh Tiên tiến
59 Lê Thị Hoàng Dung 12A4 Học sinh Tiên tiến
60 Bùi Trung Đức 12A4 Học sinh Tiên tiến
61 Nguyễn Trung Đức 12A4 Học sinh Tiên tiến
62 Nguyễn Xuân Hòa 12A4 Học sinh Tiên tiến
63 Nguyễn Thị Hoa Huệ 12A4 Học sinh Tiên tiến
64 Lê Quang Hùng 12A4 Học sinh Tiên tiến
65 Nguyễn Thị Hường 12A4 Học sinh Tiên tiến
66 Bùi Thị Thuý Lài 12A4 Học sinh Tiên tiến
67 Lê Thị Diệu Linh 12A4 Học sinh Tiên tiến
68 Lê Thị Mai Loan 12A4 Học sinh Tiên tiến
69 Nguyễn Văn Long 12A4 Học sinh Tiên tiến
70 Nguyễn Thanh Ninh 12A4 Học sinh Tiên tiến
71 Ngô Thị Kiều Oanh 12A4 Học sinh Tiên tiến
72 Nguyễn Thị Thanh Thanh 12A4 Học sinh Tiên tiến
73 Cao Tiến Thành 12A4 Học sinh Tiên tiến
74 Nguyễn Nam Thành 12A4 Học sinh Tiên tiến
75 Nguyễn Diệu Thảo 12A4 Học sinh Tiên tiến
76 Phan Thị Hồng Thắm 12A4 Học sinh Tiên tiến
77 Trần Hải Thân 12A4 Học sinh Tiên tiến
78 Hoàng Thị Thuỷ 12A4 Học sinh Tiên tiến
79 Trần Thị Thu Thuỷ 12A4 Học sinh Tiên tiến
80 Lê Trần Nhật Tuấn 12A4 Học sinh Tiên tiến
81 Nguyễn Thanh Tùng 12A4 Học sinh Tiên tiến
82 Phạm Thị Ngọc Tuyết 12A4 Học sinh Tiên tiến
83 Lê Thị Tuyết 12A4 Học sinh Tiên tiến
84 Trần Thị Hồng Tươi 12A4 Học sinh Tiên tiến
85 Trần Thị Ngọc Châu 12A5 Học sinh Tiên tiến
86 Nguyễn Tiến Dũng 12A5 Học sinh Tiên tiến
87 Doãn Thị Thu Hằng 12A5 Học sinh Tiên tiến
88 Ngô Thị Huệ 12A5 Học sinh Tiên tiến
89 Trần Thị Mai Linh 12A5 Học sinh Tiên tiến
90 Lại Thị Hoa Lư 12A5 Học sinh Tiên tiến
91 Nguyễn Thị Hoài Mỹ 12A5 Học sinh Tiên tiến
92 Nguyễn Thị Nga 12A5 Học sinh Tiên tiến
93 Võ Thị Minh Nguyệt 12A5 Học sinh Tiên tiến
94 Nguyễn Thị Quỳnh Như 12A5 Học sinh Tiên tiến
95 Hoàng Thị Phương 12A5 Học sinh Tiên tiến
96 Trần Thị Phương Thảo 12A5 Học sinh Tiên tiến
97 Nguyễn Huyền Trang 12A5 Học sinh Tiên tiến
98 Phạm Thị Tuyết 12A5 Học sinh Tiên tiến
99 Thới Văn Xinh 12A5 Học sinh Tiên tiến
100 Trần Thị Hải Vân 12A5 Học sinh Tiên tiến
101 Hoàng Thị Thu Hằng 12A6 Học sinh Tiên tiến
102 Hoàng Thị Hoài 12A6 Học sinh Tiên tiến
103 Phạm Thị Cẩm Lệ 12A6 Học sinh Tiên tiến
104 Nguyễn Thái Lương 12A6 Học sinh Tiên tiến
105 Nguyễn Phương Thảo 12A6 Học sinh Tiên tiến
106 Nguyễn Thị Thu 12A6 Học sinh Tiên tiến
107 Nguyễn Hương Trà 12A6 Học sinh Tiên tiến
108 Nguyễn Văn Xuân 12A6 Học sinh Tiên tiến
109 Nguyễn Thị Yến 12A6 Học sinh Tiên tiến
110 Hoàng Thị Ngọc Ánh 12A7 Học sinh Tiên tiến
111 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 12A7 Học sinh Tiên tiến
112 Nguyễn Văn Dương 12A7 Học sinh Tiên tiến
113 Nguyễn Ngọc Hà 12A7 Học sinh Tiên tiến
114 Hoàng Thị Thu Hạ 12A7 Học sinh Tiên tiến
115 Trần Thị Hải 12A7 Học sinh Tiên tiến
116 Nguyễn Thị Thuý Hằng 12A7 Học sinh Tiên tiến
117 Trần Văn Hậu 12A7 Học sinh Tiên tiến
118 Lê Thị Hoa 12A7 Học sinh Tiên tiến
119 Lương Thị Hương 12A7 Học sinh Tiên tiến
120 Nguyễn Lan Hương 12A7 Học sinh Tiên tiến
121 Trần Thị Thu Hương 12A7 Học sinh Tiên tiến
122 Trần Thanh Khánh 12A7 Học sinh Tiên tiến
123 Nguyễn Thị Phương Lan 12A7 Học sinh Tiên tiến
124 Hoàng Tùng Lâm 12A7 Học sinh Tiên tiến
125 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 12A7 Học sinh Tiên tiến
126 Hoàng Thị Liên 12A7 Học sinh Tiên tiến
127 Nguyễn Thị Mỹ Linh 12A7 Học sinh Tiên tiến
128 Trần Thị Mơ 12A7 Học sinh Tiên tiến
129 Nguyễn Thị Kiều Nga 12A7 Học sinh Tiên tiến
130 Trần Thị Ánh Nguyệt 12A7 Học sinh Tiên tiến
131 Lê Thị Ngọc Nhân 12A7 Học sinh Tiên tiến
132 Hoàng Thị Linh Phương 12A7 Học sinh Tiên tiến
133 Nguyễn Thị Huyền Quyên 12A7 Học sinh Tiên tiến
134 Trần Thị Sang 12A7 Học sinh Tiên tiến
135 Hoàng Thị Hương Sen 12A7 Học sinh Tiên tiến
136 Trần Thị Thu 12A7 Học sinh Tiên tiến
137 Hoàng Thị Minh Thuyết 12A7 Học sinh Tiên tiến
138 Phan Thị Hoài Trang 12A7 Học sinh Tiên tiến
139 Nguyễn Thị Trang 12A7 Học sinh Tiên tiến
140 Lê Thị Cẩm Tú 12A7 Học sinh Tiên tiến
141 Hoàng Thị Kim Anh 12A8 Học sinh Tiên tiến
142 Bùi Văn Đức 12A8 Học sinh Tiên tiến
143 Trần Thị Gấm 12A8 Học sinh Tiên tiến
144 Nguyễn Thị Lệ Hằng 12A8 Học sinh Tiên tiến
145 Hoàng Thị Thu Huyền 12A8 Học sinh Tiên tiến
146 Hoàng Thị Thu Hương 12A8 Học sinh Tiên tiến
147 Lê Thị Hương 12A8 Học sinh Tiên tiến
148 Phạm Thị Hương 12A8 Học sinh Tiên tiến
149 Trần Thị Thu Thủy 12A8 Học sinh Tiên tiến
150 Lê Thị Tiếp 12A8 Học sinh Tiên tiến
151 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 12A9 Học sinh Tiên tiến
152 Bùi Thị Hà 12A9 Học sinh Tiên tiến
153 Nguyễn Thế Hải 12A9 Học sinh Tiên tiến
154 Nguyễn Thị Hiền 12A9 Học sinh Tiên tiến
155 Dương Thị Bích Lượng 12A9 Học sinh Tiên tiến
156 Nguyễn Văn Tân 12A9 Học sinh Tiên tiến
157 Lê Tuấn Anh 12A10 Học sinh Tiên tiến
158 Hoàng Thị Ngọc Gái 12A10 Học sinh Tiên tiến
159 Lê Thị Thu Hiền 12A10 Học sinh Tiên tiến
160 Tống Thị Thu Hồng 12A10 Học sinh Tiên tiến
161 Hoàng Thị Tố Loan 12A10 Học sinh Tiên tiến
162 Trương Thế Ngọc 12A10 Học sinh Tiên tiến
163 Bùi Thị Nhàn 12A10 Học sinh Tiên tiến
164 Nguyễn Thị Phương Thảo 12A10 Học sinh Tiên tiến
165 Nguyễn Thị Hồng Thoa 12A10 Học sinh Tiên tiến
166 Nguyễn Thị Thuận 12A10 Học sinh Tiên tiến
167 Nguyễn Thị Thuỷ 12A10 Học sinh Tiên tiến
168 Hoàng Thị Ngọc Thuý 12A10 Học sinh Tiên tiến
169 Hoàng Thị Thuý 12A10 Học sinh Tiên tiến
170 Trần Thị Trang 12A10 Học sinh Tiên tiến
171 Nguyễn Trần Trung 12A10 Học sinh Tiên tiến
172 Lưu Kiều Diệu An 11A1 Học sinh Tiên tiến
173 Hoàng Việt Tuấn Anh 11A1 Học sinh Tiên tiến
174 Ngô Văn Chung 11A1 Học sinh Tiên tiến
175 Nguyễn Văn Chiến 11A1 Học sinh Tiên tiến
176 Trần Thị Mỹ Duyên 11A1 Học sinh Tiên tiến
177 Nguyễn Trương Đức 11A1 Học sinh Tiên tiến
178 Hoàng Thị Lệ Giang 11A1 Học sinh Tiên tiến
179 Nguyễn Văn Hoàng 11A1 Học sinh Tiên tiến
180 Hoàng Minh Khánh 11A1 Học sinh Tiên tiến
181 Nguyễn Thị Thu Hương 11A1 Học sinh Tiên tiến
182 Nguyễn Thị Nhật Lệ 11A1 Học sinh Tiên tiến
183 Dương Thị Kiều Loan 11A1 Học sinh Tiên tiến
184 Phạm Đình Lớn 11A1 Học sinh Tiên tiến
185 Trần Danh Lưu 11A1 Học sinh Tiên tiến
186 Nguyễn Thị Ngọc Mai 11A1 Học sinh Tiên tiến
187 Nguyễn Trương Nhân 11A1 Học sinh Tiên tiến
188 Nguyễn Trung Phong 11A1 Học sinh Tiên tiến
189 Nguyễn Thị Linh Phương 11A1 Học sinh Tiên tiến
190 Phạm Thanh Phương 11A1 Học sinh Tiên tiến
191 Trần Dũng Sỹ 11A1 Học sinh Tiên tiến
192 Phạm Thị Thanh 11A1 Học sinh Tiên tiến
193 Lưu Trọng Thịnh 11A1 Học sinh Tiên tiến
194 Lê Vĩnh Thịnh 11A1 Học sinh Tiên tiến
195 Doãn Ngọc Thủy 11A1 Học sinh Tiên tiến
196 Cao Xuân Thưởng 11A1 Học sinh Tiên tiến
197 Nguyễn Xuân Vĩnh 11A1 Học sinh Tiên tiến
198 Hoàng Thị Lệ Xuân 11A1 Học sinh Tiên tiến
199 Lê Hồng Khuê 11A1 Học sinh Tiên tiến
200 Lê Thị Ngọc Ánh 11A2 Học sinh Tiên tiến
201 Đinh Thị Châu 11A2 Học sinh Tiên tiến
202 Nguyễn Thành Chung 11A2 Học sinh Tiên tiến
203 Hoàng Thị Hằng 11A2 Học sinh Tiên tiến
204 Hoàng Thị Lan Hương 11A2 Học sinh Tiên tiến
205 Đỗ Thị Hường 11A2 Học sinh Tiên tiến
206 Nguyễn Thị Hường 11A2 Học sinh Tiên tiến
207 Võ Lâm Quỳnh Khánh 11A2 Học sinh Tiên tiến
208 Nguyễn Thị Kiều 11A2 Học sinh Tiên tiến
209 Nguyễn Thị Linh 11A2 Học sinh Tiên tiến
210 Nguyễn Thị Thùy Linh 11A2 Học sinh Tiên tiến
211 Nguyễn Thị Kiều Loan 11A2 Học sinh Tiên tiến
212 Bùi Thị Minh 11A2 Học sinh Tiên tiến
213 Lê Thị ánh Ngọc 11A2 Học sinh Tiên tiến
214 Hoàng Minh Phúc 11A2 Học sinh Tiên tiến
215 Mai Thị Thanh Nhàn 11A2 Học sinh Tiên tiến
216 Hoàng Lắc Sơn 11A2 Học sinh Tiên tiến
217 Hoàng Thị Quy 11A2 Học sinh Tiên tiến
218 Trần Thị Hoài Thu 11A2 Học sinh Tiên tiến
219 Nguyễn Thị Thủy 11A2 Học sinh Tiên tiến
220 Nguyễn Thị Trạng 11A2 Học sinh Tiên tiến
221 Nguyễn Thị Hồng Trang 11A2 Học sinh Tiên tiến
222 Phan Thị Thu Trang 11A2 Học sinh Tiên tiến
223 Trần Trúc Vương 11A2 Học sinh Tiên tiến
224 Nguyễn Thị Hải Yến 11A2 Học sinh Tiên tiến
225 Nguyễn Thị Thu Yến 11A2 Học sinh Tiên tiến
226 Lê Thị ánh 11A3 Học sinh Tiên tiến
227 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 11A3 Học sinh Tiên tiến
228 Trần Thị Huệ 11A3 Học sinh Tiên tiến
229 Lê Thị Hương 11A3 Học sinh Tiên tiến
230 Nguyễn Thị Phượng 11A3 Học sinh Tiên tiến
231 Lê Thị Thủy 11A3 Học sinh Tiên tiến
232 Dương Thị Hạnh 11A4 Học sinh Tiên tiến
233 Lê Thị Lan 11A4 Học sinh Tiên tiến
234 Hoàng Hải Long 11A4 Học sinh Tiên tiến
235 Ngô Thị Hải 11A5 Học sinh Tiên tiến
236 Trần Thị Lệ Hằng 11A5 Học sinh Tiên tiến
237 Phan Thị Thu Hằng 11A5 Học sinh Tiên tiến
238 Dương Thị Quỳnh Lương 11A5 Học sinh Tiên tiến
239 Doãn Thị Linh Phương 11A5 Học sinh Tiên tiến
240 Cao Đặng Quang 11A5 Học sinh Tiên tiến
241 Hoàng Thị Anh Đào 11A6 Học sinh Tiên tiến
242 Trần Minh Phụng 11A6 Học sinh Tiên tiến
243 Hoàng Thị Hồng Phượng 11A6 Học sinh Tiên tiến
244 Nguyễn Thị Hồng Thắm 11A6 Học sinh Tiên tiến
245 Hoàng Lệ Thủy 11A6 Học sinh Tiên tiến
246 Nguyễn Thị Thanh Xuân 11A6 Học sinh Tiên tiến
247 Nguyễn Thị Xuân 11A6 Học sinh Tiên tiến
248 Hồ Thị Bèo 11A7 Học sinh Tiên tiến
249 Nguyễn Mạnh Cường 11A7 Học sinh Tiên tiến
250 Hoàng Thị Thu Hà 11A7 Học sinh Tiên tiến
251 Trần Thị Hiền 11A7 Học sinh Tiên tiến
252 Lê Thị Ngọc Huyền 11A7 Học sinh Tiên tiến
253 Phạm Thị Lan 11A7 Học sinh Tiên tiến
254 Hoàng Quang Linh 11A7 Học sinh Tiên tiến
255 Trần Thị Thu Phượng 11A7 Học sinh Tiên tiến
256 Trần Thị Quyên 11A7 Học sinh Tiên tiến
257 Bùi Thị Hải Yến 11A7 Học sinh Tiên tiến
258 Ngô Thị Huyền Trang 11A7 Học sinh Tiên tiến
259 Nguyễn Thị Trà Giang 11A8 Học sinh Tiên tiến
260 Nguyễn Thị Lan Hương 11A8 Học sinh Tiên tiến
261 Hoàng Thị Huyền 11A8 Học sinh Tiên tiến
262 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 11A8 Học sinh Tiên tiến
263 Trần Thị Thu Oanh 11A8 Học sinh Tiên tiến
264 Nguyễn Thị Hoa Phượng 11A8 Học sinh Tiên tiến
265 Ngô Thị Phượng 11A8 Học sinh Tiên tiến
266 Trần Thị Ngọc Tú 11A8 Học sinh Tiên tiến
267 Hoàng Thị Lan Anh 10A1 Học sinh Tiên tiến
268 Doãn Hữu Chung 10A1 Học sinh Tiên tiến
269 Trần Đỗ Đạt 10A1 Học sinh Tiên tiến
270 Nguyễn Ngọc Hải 10A1 Học sinh Tiên tiến
271 Nguyễn Thị Mỹ Hảo 10A1 Học sinh Tiên tiến
272 Nguyễn Thị Hiền 10A1 Học sinh Tiên tiến
273 Hoàng Huy Huấn 10A1 Học sinh Tiên tiến
274 Hoàng Thị Thu Hương 10A1 Học sinh Tiên tiến
275 Hoàng Thị Hường 10A1 Học sinh Tiên tiến
276 Lê Thị Thanh Nga 10A1 Học sinh Tiên tiến
277 Nguyễn Thị Linh Phương 10A1 Học sinh Tiên tiến
278 Hoàng Ngọc Sơn 10A1 Học sinh Tiên tiến
279 Hoàng Minh Thành 10A1 Học sinh Tiên tiến
280 Lê Thị Hương Thảo 10A1 Học sinh Tiên tiến
281 Cao Thị Thảo 10A1 Học sinh Tiên tiến
282 Trần Thị Quỳnh Thơ 10A1 Học sinh Tiên tiến
283 Trần Thị Hồng Thuấn 10A1 Học sinh Tiên tiến
284 Nguyễn Thị Thương Thương 10A1 Học sinh Tiên tiến
285 Nguyễn Thị Kim Tiến 10A1 Học sinh Tiên tiến
286 Phan Thành Trung 10A1 Học sinh Tiên tiến
287 Nguyễn Văn Tuấn 10A1 Học sinh Tiên tiến
288 Lê Thị Hồng Vân 10A1 Học sinh Tiên tiến
289 Nguyễn Hữu Vương 10A1 Học sinh Tiên tiến
290 Nguyễn Thị Dương 10A2 Học sinh Tiên tiến
291 Hoàng Thái Hiếu 10A2 Học sinh Tiên tiến
292 Nguyễn Xuân Hoàng 10A2 Học sinh Tiên tiến
293 Trần Văn Hợi 10A2 Học sinh Tiên tiến
294 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 10A2 Học sinh Tiên tiến
295 Hoàng Văn Khánh 10A2 Học sinh Tiên tiến
296 Phạm Ngọc Luyện 10A2 Học sinh Tiên tiến
297 Hoàng Đức Lương 10A2 Học sinh Tiên tiến
298 Nguyễn Quốc Mỹ 10A2 Học sinh Tiên tiến
299 Dương Thị Thu ngọc 10A2 Học sinh Tiên tiến
300 Trần Thị Quỳnh Phương 10A2 Học sinh Tiên tiến
301 Nguyễn Thái Vương 10A2 Học sinh Tiên tiến
302 Nguyễn Hữu An 10A3 Học sinh Tiên tiến
303 Phan Thị Hà 10A3 Học sinh Tiên tiến
304 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 10A3 Học sinh Tiên tiến
305 Phạm Thị Hiền 10A3 Học sinh Tiên tiến
306 Ngô Thị Thu Hiền 10A3 Học sinh Tiên tiến
307 Trần Thị Diệu Linh 10A3 Học sinh Tiên tiến
308 Hoàng Văn Mạnh 10A3 Học sinh Tiên tiến
309 Trần Thị Hồng Nhung 10A3 Học sinh Tiên tiến
310 Nguyễn Thị Kiều Oanh 10A3 Học sinh Tiên tiến
311 Phạm Thị Như Quỳnh 10A3 Học sinh Tiên tiến
312 Lê Thị Tâm 10A3 Học sinh Tiên tiến
313 Nguyễn Thị Tâm 10A3 Học sinh Tiên tiến
314 Trần Trung Thành 10A3 Học sinh Tiên tiến
315 Nguyễn Thị Diệu Thúy 10A3 Học sinh Tiên tiến
316 Hoàng Thị Huyền Trang 10A3 Học sinh Tiên tiến
317 Nguyễn Thị Vân 10A3 Học sinh Tiên tiến
318 Nguyễn Quang Vũ 10A3 Học sinh Tiên tiến
319 Dương Thị Hải Yến 10A3 Học sinh Tiên tiến
320 Nguyễn Thị Cúc 10A4 Học sinh Tiên tiến
321 Lê Thị Giang 10A4 Học sinh Tiên tiến
322 Phạm Thị Hương 10A4 Học sinh Tiên tiến
323 Nguyễn Khắc Quang Thuận 10A4 Học sinh Tiên tiến
324 Lê Quang Trung 10A4 Học sinh Tiên tiến
325 Phạm Thị Thuấn 10A4 Học sinh Tiên tiến
326 Lê Thị Bông 10A5 Học sinh Tiên tiến
327 Dương Đức Chính 10A5 Học sinh Tiên tiến
328 Trần Long Đoài 10A5 Học sinh Tiên tiến
329 Nguyễn Thị Hồng Gái 10A5 Học sinh Tiên tiến
330 Phan Thị Thúy Hằng 10A5 Học sinh Tiên tiến
331 Ngô Thị Khánh Huyền 10A5 Học sinh Tiên tiến
332 Hà Thị Mỹ Huyền 10A5 Học sinh Tiên tiến
333 Nguyễn Thị Hiền Lương 10A5 Học sinh Tiên tiến
334 Phạm Thị Phượng 10A5 Học sinh Tiên tiến
335 Nguyễn Văn Tăng 10A5 Học sinh Tiên tiến
336 Trần Thị Thu Thảo 10A5 Học sinh Tiên tiến
337 Nguyễn Thị Hồng Vân 10A5 Học sinh Tiên tiến
338 Ngô Văn Vĩnh 10A5 Học sinh Tiên tiến
339 Nguyễn Thị Xoan 10A5 Học sinh Tiên tiến
340 Nguyễn Thị Hà 10A6 Học sinh Tiên tiến
341 Lê Thị Thanh Hiền 10A6 Học sinh Tiên tiến
342 Trần Thị Hợi 10A6 Học sinh Tiên tiến
343 Nguyễn Quốc Hùng 10A6 Học sinh Tiên tiến
344 Nguyễn Văn Huy 10A6 Học sinh Tiên tiến
345 Nguyễn Thị Hương 10A6 Học sinh Tiên tiến
346 Dương Thị Linh 10A6 Học sinh Tiên tiến
347 Nguyễn Thùy Linh 10A6 Học sinh Tiên tiến
348 Nguyễn Thị Thu Nhàn 10A6 Học sinh Tiên tiến
349 Hoàng Thị Hoồng Nhãn 10A6 Học sinh Tiên tiến
350 Phan Thị Thương 10A6 Học sinh Tiên tiến
351 Trần Đình Trọng 10A6 Học sinh Tiên tiến
352 Nguyễn Thị Mộng Vân 10A6 Học sinh Tiên tiến
353 Lê Thị Kim Anh 10A7 Học sinh Tiên tiến
354 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 10A7 Học sinh Tiên tiến
355 Ngô Thanh Huyền 10A7 Học sinh Tiên tiến
356 Trần Thị Thùy Linh 10A7 Học sinh Tiên tiến
357 Hoàng Văn Quốc 10A7 Học sinh Tiên tiến
358 Phan Thị Thủy 10A7 Học sinh Tiên tiến
359 Trần Thị Thu Thúy 10A7 Học sinh Tiên tiến
360 Hà Thị Thi 10A7 Học sinh Tiên tiến
361 Nguyễn Thị Duyên 10A7 Học sinh Tiên tiến
362 Nguyễn Văn Thái 10A7 Học sinh Tiên tiến
363 Phan Thùy Dung 10A8 Học sinh Tiên tiến
364 Trần Thị Thùy Dung 10A8 Học sinh Tiên tiến
365 Lê Đức Duy 10A8 Học sinh Tiên tiến
366 Nguyễn Thị Duyên 10A8 Học sinh Tiên tiến
367 Phạm Hoàng Đình 10A8 Học sinh Tiên tiến
368 Cao Thanh Hằng 10A8 Học sinh Tiên tiến
369 Trần Ngọc Hiệp 10A8 Học sinh Tiên tiến
370 Lê Thiên Nhàn 10A8 Học sinh Tiên tiến
371 Cao Anh Nhất 10A8 Học sinh Tiên tiến
372 Mai Thị Lệ Quyên 10A8 Học sinh Tiên tiến
373 Nguyễn Phương Thảo 10A8 Học sinh Tiên tiến
374 Đỗ Thị Thu Thảo 10A8 Học sinh Tiên tiến
375 Trần Thị Minh Trang 10A8 Học sinh Tiên tiến
376 Nguyễn Thị Cẩm Vân 10A8 Học sinh Tiên tiến
377 Trần Thị Thu Hà 10A9 Học sinh Tiên tiến
378 Trần Hải Hoài 10A9 Học sinh Tiên tiến
379 Hoàng Thị Thu Liễu 10A9 Học sinh Tiên tiến
380 Nguyễn Thùy Nhung 10A9 Học sinh Tiên tiến
381 Phan Thị Trang 10A9 Học sinh Tiên tiến
382 Nguyễn Thị Thùy Trang 10A9 Học sinh Tiên tiến
4. KHEN CÁC MẶT CÔNG TÁC: 54 em
1 Nguyễn Thanh Hào 12A1 Trong công tác
2 Nguyễn Thị Trà Linh 12A1 Trong công tác
3 Nguyễn Thị Vân Anh 12A2 Trong công tác
4 Trương Công Tiến 12A2 Trong công tác
5 Nguyễn Trung Hiếu 12A3 Trong công tác
6 Cao Lý Quyền 12A3 Trong công tác
7 Trần Thị Thu Thủy 12A4 Trong công tác
8 Phạm Thị Ngọc Tuyết 12A4 Trong công tác
9 Lê Văn Hùng 12A5 Trong công tác
10 Nguyễn Văn Vinh 12A5 Trong công tác
11 Nguyễn Phương Thảo 12A6 Trong công tác
12 Hoàng Quốc Việt 12A6 Trong công tác
13 Nguyễn Thị Sương 12A7 Trong công tác
14 Dương Thị Hồng Nga 12A7 Trong công tác
15 Phạm Thị Hà 12A8 Trong công tác
16 Lê Thị Mơ 12A8 Trong công tác
17 Ngô Thế Hào 12A9 Trong công tác
18 Nguyễn Thị Hiền 12A9 Trong công tác
19 Trần Hùng 12A10 Trong công tác
20 Trần Quang Thanh 12A10 Trong công tác
21 Phạm Thanh Phương 11A1 Trong công tác
22 Lương Thị Phương Linh 11A1 Trong công tác
23 Hoàng Thế Sơn 11A2 Trong công tác
24 Lê Thị Thủy 11A2 Trong công tác
25 Đinh Đức Toàn 11A3 Trong công tác
26 Nguyễn Văn Tân 11A3 Trong công tác
27 Hoàng Hải Long 11A4 Trong công tác
28 Ngô Thị Hoa 11A4 Trong công tác
29 Nguyễn Hoài Nam 11A5 Trong công tác
30 Doãn Thị Linh Phương 11A5 Trong công tác
31 Nguyễn Thị Hồng Thắm 11A6 Trong công tác
32 Phan Thị Hồng Nga 11A6 Trong công tác
33 Lê Thị Ngọc Huyền 11A7 Trong công tác
34 Trần Thị Tươi 11A7 Trong công tác
35 Nguyễn Thị Thúy Linh 11A8 Trong công tác
36 Hoàng Minh Cương 11A8 Trong công tác
37 Trần Thị Thúy Hằng 10A1 Trong công tác
38 Lê Anh Ngọc 10A1 Trong công tác
39 Trần Anh Quân 10A2 Trong công tác
40 Nguyễn Thái Vương 10A2 Trong công tác
41 Dương Minh Hiền 10A3 Trong công tác
42 Dương Thị Thùy Linh 10A3 Trong công tác
43 Nguyễn Thị Thúy Hằng 10A4 Trong công tác
44 Nguyễn Khắc Quang Thuận 10A4 Trong công tác
45 Lê Thị Hạnh 10A5 Trong công tác
46 Nguyễn Thị Tuyền 10A5 Trong công tác
47 Dương Thị Mỹ Linh 10A6 Trong công tác
48 Phan Thị Thương 10A6 Trong công tác
49 Nguyễn Hữu Tiến 10A7 Trong công tác
50 Hoàng Văn Quốc 10A7 Trong công tác
51 Cao Thanh Hằng 10A8 Trong công tác
52 Mai Thị Lệ Quyên 10A8 Trong công tác
53 Doãn Ngọc Minh 10A9 Trong công tác
54 Phan Thanh Thanh 10A9 Trong công tác
       
       
      Bố Trạch, ngày 20 tháng 01 năm 2011
  NGƯỜI LẬP   HIỆU TRƯỞNG
       
       
       
  Bùi Quang Hạnh   Trần Ngọc An
       
       

TIN MỚI

Tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 năm học 2020-2021

Thực hiện quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10...

Kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT Hùng Vương

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG Số: 01-2020 /KH-HV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Độc Lập – Tự Do –...