TỔ SINH- KTNN

 

THÔNG TIN TỔ SINH – KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

 

Họ và tên: Nguyễn Lê Thùy Nhân

Chức vụ:  Tổ trưởng

Điện thoại: 

Email:         nguyenlethuynhan@quangbinh.edu.vn

Ảnh giới thiệu

Nguyễn Lê Thùy Nhân

Ngày sinh:           07/5/1982

Quê quán:            Tiền giang

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Sinh học

Năm vào ngành:  2005

                                          Email:nguyenlethuynhan@quangbinh.edu.vn

Nguyễn Thị lợi

Ngày sinh: 20/09/1986          

Quê quán:    Đồng Hới Quảng Bình       

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Sinh

Năm vào ngành:  2009

Email: nguyenthiloi@quangbinh.edu.vn

Nguyễn Thị Nga

Ngày sinh: 28/12/1988          

Quê quán:  Đồng Hới – QB          

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Sinh

Năm vào ngành:  2012

Email: nguyenthinga@quangbinh.edu.vn

Nguyễn Thị Lan

Ngày sinh: 08/02/1981          

Quê quán:   Bố Trạch – QB         

Trình độ chuyên môn: ĐHSPKT

Năm vào ngành: 2004

Email: nguyenthilan@quangbinh.edu.vn

                                          Phan văn Hoàn

                                          Ngày sinh:    28/10/1978    

                                          Quê quán:   Bố Trạch – QB   

                                          Trình độ chuyên môn: ĐHSPKT

                                          Năm vào ngành: 2004

                                          Email: phanvanhoan@quangbinh.edu.vn

TIN MỚI

Tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 năm học 2020-2021

Thực hiện quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10...

Kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT Hùng Vương

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG Số: 01-2020 /KH-HV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Độc Lập – Tự Do –...