TỔ HÓA

 

THÔNG TIN TỔ HÓA

Ảnh

Họ và tên: Trần Ngọc Trung

Chức vụ: Tổ trưởng

Điện thoại: 0919217333

Email:          tranngoctrung@quangbinh.edu.vn

Ảnh đại diện

Trần Ngọc Trung

Ngày sinh:           18/02/1980

Quê quán:            Bố Trạch – Quảng Bình

Trình độ đào tạo: ĐHSP Hoá

Năm vào ngành:  2003

Email: tranngoctrung@quangbinh.edu.vn

Lê Thị Phượng

Ngày sinh:           18/5/1980

Quê quán:            Lệ Thủy – Quảng Bình

Trình độ đào tạo: ĐHKH Hóa

Năm vào ngành: 2008

Email:lethiphuong@quangbinh.edu.vn

Trương Văn Tuấn

Ngày sinh:          27/01/1984

Quê quán:          Quảng Ninh – Quảng Bình

Trình độ đào tạo: ĐHKH Hoá

Năm vào ngành:  2008

Email:truongvantuan@quangbinh.edu.vn

Trần Văn Hoàng 

Ngày sinh:  28/11/1989         

Quê quán:  Bố Trạch -QB        

Trình độ đào tạo: ĐHSP Hoá 

Năm vào ngành:  2013

Email:tranvanhoang@quangbinh.edu.vn

Lê Thị Ngọc Điệp

Ngày sinh: 07/01/1991         

Quê quán:       Bố Trạch – QB     

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Hóa

Năm vào ngành:  2013

 

TIN MỚI

Tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 năm học 2020-2021

Thực hiện quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10...

Kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT Hùng Vương

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG Số: 01-2020 /KH-HV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Độc Lập – Tự Do –...