TỔ LÝ – KTCN

Ảnh

Họ tên:      NGUYỄN HỮU CHÂU

Chức vụ :  Tổ trưởng

Điện thoại: 

Email:         nguyenhuuchau @quangbinh.edu.vn

      Ảnh giới thiệu

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Nguyễn Hữu Châu

Ngày sinh: 10/07/1972

Quê quán: Tuyên Hoá – Quảng Bình

Trình độ  chuyên môn: ĐHSP Kỹ Thuật

Năm vào ngành: 1995

Email:nguyenhuuchau @quangbinh.edu.vn

Dương Thị Minh

Ngày sinh: 22/4/1984

Quê quán: Bố Trạch – Quảng Bình

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Lý

Năm vào ngành: 2009

Email: duongthiminh@quangbinh.edu.vn

Hồ Thị Hằng

Ngày sinh: 03/02/1985

Quê quán: Bố Trạch – Quảng Bình

Trình độ đào tạo: ĐHSP Lý

Năm vào ngành: 2008

Email:hothihang@quangbinh.edu.vn

Nguyễn Văn Phú

Ngày sinh: 20/10/1986

Quê quán: Quảng Trạch – Quảng Bình

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Lý

Năm vào ngành: 2008

Email: nguyenvanphu@quangbinh.du.vn

Doãn Thanh Hải

Ngày sinh: 20/04 /1982

Quê quán: Bố Trạch – Quảng Bình

Trình độ đào tạo: ĐHSP Kỹ Thuật

Năm vào ngành: 2006

Email: doanthanhhai@quangbinh.edu.vn

Nguyễn Tiến Cường

Ngày sinh: 18/09/1987

Quê quán: Bố Trạch – Quảng Bình

Trình độ đào tạo:Thạc sỹ lý

Năm vào ngành: 2013

Email: nguyentiencuongch@quangbinh.edu.vn

TIN MỚI

Tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 năm học 2020-2021

Thực hiện quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10...

Kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT Hùng Vương

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG Số: 01-2020 /KH-HV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Độc Lập – Tự Do –...