TỔ NGOẠI NGỮ

Ảnh

Họ tên:       PHẠM THÀNH MẬU

Chức vụ :   Tổ trưởng

Điện thoại: 0849300478

Email:           phamthanhmau@quangbinh.edu.vn

 

Ảnh giới thiệu

Phạm Thành Mậu

Ngày sinh: 04/03/1971

Quê quán: Hương Sơn – Hà Tĩnh

Trình độ đào tạo: ĐHSP Anh Văn

Năm vào ngành: 1998

Email:phamthanhmau@quangbinh.edu.vn

Bùi Thị Thu Hoài

Ngày sinh: 20/01/1877

Quê quán: Đồng Hới-Quảng Bình

Trình độ đào tạo: ĐHSP Anh Văn

Năm vào ngành: 1999

Email:buithithuhoai@quangbinh.edu.vn

Trần Thị Hồng Thái

Ngày sinh: 26/6/1988

Quê quán: Quảng Bình

Trình độ đào tạo: ĐHSP Anh

Năm vào ngành: 2010

Email:tranthihongthai@quangbinh.edu.vn

Nguyễn Thị Hồng

Ngày sinh: 02/08/1989

Quê quán: Quảng Bình

Trình độ đào tạo: ĐHSP Anh

Năm vào ngành: 2011

Email:nguyenthihong@quangbinh.edu.vn

Trần Thị Ánh Dương

  Ngày sinh: 18/07/1988

  Quê quán: Quảng Trạch – Quảng Bình

  Trình độ đào tạo: ĐHSP Anh

  Năm vào ngành: 

  Email:tranthianhduong@quangbinh.edu.vn

                                   Võ Thị Lệ Hằng

                                      Ngày sinh: 07/01/1990

                                      Quê quán: Thừa Thiên Huế

                                       Trình độ đào tạo: ĐHSP Anh

                                       Năm vào ngành: 

                                       Email:vothilehang@quangbinh.edu.vn

TIN MỚI

Tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 năm học 2020-2021

Thực hiện quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10...

Kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT Hùng Vương

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG Số: 01-2020 /KH-HV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Độc Lập – Tự Do –...