Home Cơ cấu tổ chức Tổ chuyên môn TỔ THỂ DỤC VÀ QUỐC PHÒNG

TỔ THỂ DỤC VÀ QUỐC PHÒNG

 

 

Họ tên:      Hoàng Quảng Điền

Chức vụ :   Tổ trưởng

Điện thoại:

Email:           hoangquangdien@quangbinh.edu.vn

  

Ảnh giới thiệu

Hoàng Quảng Điền

Ngày sinh:           01/6/1977

Quê quán:            Lệ Thuỷ-Quảng Bình

Trình độ đào tạo: ĐHSP GD Thể Chất

Năm vào ngành:  2000

Email:hoangquangdien@quangbinh.edu.vn

Đặng Quyết Thắng

Ngày sinh:           05/8/1978

Quê quán:            Đồng Hới- Quảng Bình

Trình độ đào tạo: ĐHSP GDTC

Năm vào ngành:  1999

Email:dangquyetthang@quangbinh.edu.vn

Hồ Trần Tư

Ngày sinh:      10/10/1986     

Quê quán:         Bố Trạch – Quảng Bình  

Trình độ đào tạo: ĐHSP Thể chất – QP

Năm vào ngành:  

Email: phamtrungdung@quangbinh.edu.vn

 

Phạm Trung Dũng

Ngày sinh:           18/8/1984

Quê quán:            Quảng Trạch- Quảng Bình

Trình độ đào tạo: ĐHSP Thể chất – QP

Năm vào ngành:  2007

Email: phamtrungdung@quangbinh.edu.vn

Nguyễn Trung Thành

Ngày sinh:      03/021986

Quê quán:            Bố Trạch- Quảng Bình

Trình độ đào tạo: ĐHSP Thể chất 

Năm vào ngành:  

Email: nguyentrungthanh@quangbinh.edu.vn

TIN MỚI

Tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 năm học 2020-2021

Thực hiện quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10...

Kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT Hùng Vương

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG Số: 01-2020 /KH-HV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Độc Lập – Tự Do –...