TỔ VĂN

                       THÔNG TIN CÁ NHÂN
 

Họ tên:      Nguyễn Thành Chung

Chức vụ:  Tổ trưởng

Số điện thoại:

Email:nguyenthanhchung@quangbinh.edu.vn

 

 Ảnh giới thiệu

Doãn Thị Hương

Ngày sinh:           25/7/1967

Quê quán:           Bố Trạch – Quảng Bình

Trình độ đào tạo: ĐHSP Văn

Năm vào ngành:

Điện thoại:

Email: doanthihuong@quangbinh.edu.vn

Nguyễn Thị Lý

Ngày sinh:           06/07/1977

Quê quán:           Bố Trạch – Quảng Bình

Trình độ đào tạo: ĐHSP Văn

Năm vào ngành:

Điện thoại:

Email: nguyenthily@quangbinh.edu.vn

Hồ Thị Nhuần

Ngày sinh:           25/8/1980

Quê quán:           Bố Trạch – Quảng Bình

Trình độ đào tạo: ĐHSP Văn

Năm vào ngành:  2004

Điện thoại:

Email: hothinhuan@quangbinh.edu.vn

Phan Thị Ngọc Mai

Ngày sinh:           06/4/1985

Quê quán:            Quảng Ninh – Quảng Bình

Trình độ đào tạo: ĐHKH Văn

Năm vào ngành:  2008

Điện thoại:           0523910635

Email: phanthingocmai@quangbinh.edu.vn

Nguyễn Thành Chung

Ngày sinh: 20/10/1977

Quê quán: Bố Trạch – Quảng Bình

Trình độ đào tạo:Ths Văn học

Năm vào ngành:

Email:nguyenthanhchung@quangbinh.edu.vn

Hoàng Thị Thúy Nga

Ngày sinh: 20/01/1984

Quê quán: Bố Trạch – Quảng Bình

Trình độ đào tạo:ĐHSP Ngữ Văn

Năm vào ngành:2006

Email:  hoangthithuynga@quangbinh.edu.vn

Phạm Thị Hồng Xoan

Ngày sinh: 10/6/1987

Quê quán: Bố Trạch – Quảng Bình

Trình độ đào tạo:ĐHSP Ngữ Văn

Năm vào ngành:

Email:  phamthihongxoan@quangbinh.edu.vn

Previous articleAA
Next articleTHÔNG BÁO NỘP ĐIỂM

TIN MỚI

Tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 năm học 2020-2021

Thực hiện quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10...

Kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT Hùng Vương

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG Số: 01-2020 /KH-HV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Độc Lập – Tự Do –...