Home Cơ cấu tổ chức Tổ chuyên môn TỔ ĐỊA - SỬ - GDCD

TỔ ĐỊA – SỬ – GDCD

THÔNG TIN TỔ SỬ – ĐỊA – GDCD

Ảnh

Họ tên:       Trần Thị Mai Hồng

Chức vụ :   Tổ trưởng

Điện thoại:  01299606302

Email:  tranthimaihong@quangbinh.edu.vn

 

Ảnh giới thiệu

 

Trần Thị Mai Hồng

Ngày sinh: 14/03/1977

Quê quán: Bố Trạch -Quảng Bình

Trình độ đào tạo: ĐHSP Địa Lý

Năm vào ngành: 1999

Điện thoại:01685171835

Email:tranthimaihong@quangbinh.edu.vn

Đỗ Thị Thúy

Ngày sinh: 02/08/1990

Quê quán: Bố Trạch – Quảng Bình

Trình độ đào tạo: ĐHSP Địa lý

Năm vào ngành:2013

Điện thoại:

Email:tranthihongthoan@quangbinh.edu.vn

Nguyễn Thị Hồng Lê

Ngày sinh:10 /07 /1988

Quê quán: Đồng Hới – Quảng Bình

Trình độ đào tạo: ĐHKH Địa lý

Năm vào ngành: 2011

Email:nguyenthihongle@quangbinh.edu.vn

Nguyễn Thị Hoài Thương

Ngày sinh: 27/9/1991

Quê quán: Quảng Bình

Trình độ đào tạo: ĐHSP Lịch sử

Năm vào ngành: 2018

Email:nguyenthihoaithuong@quangbinh.edu.vn

Nguyễn Bảo Trang

 Ngày sinh:

 Quê quán: Bố Trạch – Quảng Bình

 Trình độ đào tạo: ĐHSP 

 Năm vào ngành: 

 Email:nguyenbaotrang@quangbinh.edu.vn

Lê Ngọc Tuấn

Ngày sinh: 1980

Quê quán: Quảng Ninh- Quảng Bình

Trình độ đào tạo: ĐHSP GDCT

Năm vào ngành: 2004
Email: lengoctuan@quangbinh.edu.vn

Previous articleTỔ SINH- KTNN
Next articleTỔ NGOẠI NGỮ

TIN MỚI

Tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 năm học 2020-2021

Thực hiện quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10...

Kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT Hùng Vương

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG Số: 01-2020 /KH-HV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Độc Lập – Tự Do –...