Thầy ơi..!

Miền quê này nghèo khó lắm thầy ơi!

Đất loang lở qua mấy mùa lửa khói

Đất úa phèn lúa chưa xanh hết nỗi

Thầy đến chi cho vất vả cuộc đời?

 

 

Thầy đến chi nơi nắng bụi mưa lầy?

Ở thành phố có nhiều trường sang lắm!

Bởi đơn giản thầy yêu màu phấn trắng

Nên suốt đời đem tặng các em thơ.

 

Bao năm tháng có thể nào quên được

Lời của thầy tỏa sáng ánh tương lai.

Ơi bụi phấn cứ vương hoài mái tóc

Của thầy tôi từng sợi đã phôi phai.

 

Dẫu biết rằng thầy còn lắm gian nan

Chuyện cơm áo cứ đùa cùng phấn bảng

Thầy dũng cảm qua bao mùa mưa nắng

Lái con đò đưa bao khách sang sông.

 

Sân trường yêu bỗng sợ những tiếng ve

Cứ tấu mãi khúc nhạc buồn day dứt

Cành phượng đỏ có gì mà rưng rức

Khi mùa em sắp sửa phải xa rồi…

Phạm Thị Hồng Xoan

TIN MỚI

Tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 năm học 2020-2021

Thực hiện quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10...

Kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT Hùng Vương

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG Số: 01-2020 /KH-HV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Độc Lập – Tự Do –...