Chào mừng kỷ niệm 40 thành lập trường THPT Hùng Vương

Nội dung giới thiệu chào cờ 2. Nội dung giới thiệu chào cờ 2. Nội dung giới thiệu chào cờ 2. Nội dung giới thiệu chào...
Home Tin tức học tập Tin tức Kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường...

Kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT Hùng Vương

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH

TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG
Số: 01-2020 /KH-HV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

       Bố Trạch, ngày 15   tháng 7  năm 2019

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP
TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG (1980-2020)

A.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. Mục đích:

– Tổng kết, khẳng định và ghi nhận những thành tích, truyền thống vẻ vang của nhà trường trong 40 năm qua.

– Tạo cơ hội để các thế hệ cán bộ giáo viên học sinh trở về thăm trường, giao lưu gặp mặt;  đáp ứng nguyện vọng, tăng cường sự kết nối, đoàn kết gắn bó và tình cảm của các thế hệ cán bộ giáo viên học sinh nhà trường.

– Nâng cao uy tín vị thế của nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục truyền thống; động viên khích lệ tinh thần quyết tâm phấn đấu xây dựng nhà trường vững mạnh trong những năm tiếp theo.

II. Yêu cầu:

– Tổ chức trang trọng, có ý nghĩa, mang tính giáo dục cao; có phần lễ và phần hội, tạo không khí tưng bừng vui tươi phấn khởi để Lễ kỷ niệm thực sự là ngày hội lớn của các thế hệ cán bộ giáo viên học sinh nhà trường . Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền,  thu hút sự quan tâm hướng về Lễ kỷ niệm và về trường dự Lễ kỷ niệm của các thế hệ cán bộ giáo viên học sinh. 
– Làm tốt công tác tham mưu để các cấp uỷ Đảng, chính quyền ban ngành đoàn thể ở địa phương và Sở GD&ĐT giúp đỡ, quan tâm chỉ đạo; tranh thủ sự tư vấn ,cung cấp thông tin, giúp đỡ, ủng hộ của các thế hệ cán bộ giáo viên và học sinh. 

I/ GIAI ĐOẠN 1: CHUẨN BỊ.

– Tháng 7/2019: Ban Giám Hiệu, ban lãnh đạo nhà trường bàn bạc, thống nhất kế hoạch,.
– Từ tháng 7/2019 đến tháng 9/2019: Hiệu trưởng làm tờ trình gửi Sở Giáo Dục và Đào Tạo, chính quyền các cấp.Thành lập các tiểu ban, phân công công việc Các tiểu ban có kế hoạch hoạt động, gửi Hiệu Trưởng duyệt và đi vào hoạt động.

– Tháng 10/2019: Rà soát, kiểm tra các công việc đã làm, bổ sung những thiếu sót, tập dượt cho ngày lễ.

Thành lập Ban tổ chức và 05 tiểu ban (có quyết định riêng từng ban) cụ thể như sau:
– Ban tổ chức.

– Tiểu ban nội dung và liên lạc – vận động tài chính.

– Tiểu ban An ninh trật tự và CSVC

– Tiểu ban truyền thông – tư liệu truyền thống .

– Tiểu ban lễ tân.

– Tiểu ban trang trí, khánh tiết – Hội trại và văn nghệ.

– Xây dựng kế hoạch hoạt động chung, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tiểu ban, từng cá nhân, chịu trách nhiệm về toàn bộ các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, điều phối chung các hoạt động của các tiểu ban, đôn đốc tiến độ công việc của các tiểu ban trong quá trình thực hiện kế hoạch.

+ Lập kế hoạch họp triển khai kế hoạch: tháng 7 năm 2019

+ Thành lập các tiểu ban đi vào hoạt động:

– Tờ trình gửi Lãnh đạo Sở, địa phương

+ Làm tờ trình gửi sở giáo dục:

– Tổ chức gặp mặt cựu giáo viên học sinh để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm.
+ Gặp mặt cựu học sinh đại diện cựu học sinh Khóa 1,2,3: Ngày 15 tháng 9 năm 2019 tại TP Hồ Chí Minh.

+ Gặp mặt cựu học sinh đại diện các thế hệ học sinh cũ tại Hà Nội: Ngày 29  tháng 12 năm 2019.
+ Gặp mặt các cựu học sinh nhà trường thành đạt trên các lĩnh vực: Ngày … tháng 2 năm 2020

+ Họp mặt ban liên lạc các khóa, lớp: tháng 3 năm 2020
– Vận động tài chính: Huy động các nguồn lực:
+ Ngân sách nhà nước của Sở, của Huyện.
+ Tài trợ của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp
+ Sự ủng hộ của thế hệ học sinh cũ và mới, của phụ huynh học sinh.
+ Sự ủng hộ của thế hệ cán bộ giáo viên đã và đang công tác tại trường.

– Lên chương trình Lễ kỷ niệm, tổ chức buổi lễ kỉ niệm 40 năm thành lập trường.

2.2.2. Tiểu ban nội dung và liên lạc Lên kế hoạch và thực thiện nội dung:

– Xây dựng kế hoạch chung, kế hoạch chi tiết và các tài liệu liên quan đến Lễ kỷ niệm:

+ Thư ngỏ. Đ/c trưởng ban thực hiện.

+ Diễn văn Lễ kỷ niệm. Đ/c Trưởng ban chuẩn bị.

+ Xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện các cuộc thi hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường. Thực hiện từ 01 tháng 08 năm 2019. Trưởng tiểu ban báo cáo kế hoạch các cuộc thi về trưởng ban tổ chức trước ngày 05 tháng 09 năm 2019.

– Liên lạc các cựu Thầy, Cô giáo, cựu học sinh các khóa. Thực hiện từ ngày 01 tháng 9 năm 2019

– Xây dựng và đưa vào hoạt động các ban liên lạc của cựu CBGV, cựu HS: từ ngày 1 tháng 09 năm 2019: Ban liên lạc báo cáo kế hoạch liên lạc, vân động các thế hệ cựu CBGV và cựu học sinh.

– Lập dự toán cho các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường. Dự toán được công bố trước hội đồng giáo dục nhà trường, hội PHHS và đại diện các thế hê học sinh và cưu CBGV nhà trường.

2.2.3.  Tiểu ban An ninh trật tự và CSVC:

– Xây dựng chương trình hoạt động cụ thể nhằm tôn tạo, giữ gìn cảnh quan, các hạng mục công trình, khuôn viên của nhà trường xứng tầm với Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường, đảm bảo CSVC và công tác phục vụ cho các hoạt động hướng tới Lễ kỷ niệm. Tiểu ban có kế hoạch cải tạo khuôn viên, các hạng mục công trình, dự trù kinh phí, thời gian tiến hành và kết thúc, trình Chi ủy BGH nhà trường.

– Làm việc với Điện lực Bố Trạch để tạo điều kiện giúp đỡ nhà trường về điện trong thời gian trước, trong và sau buổi lễ. Lập kế hoạch sử dụng điện trong buổi lễ, tờ trình gửi điện lực, báo cáo Huyện ủy, UBND Huyện.

– Phối kết hợp với Tiểu ban Trang trí, Khánh tiết – Hội trại, Văn nghệ, chuẩn bị âm thanh, ánh sáng, máy phát điện đề phòng mất điện lưới để phục vụ Lễ kỷ niệm.

– Có kế hoạch, các phương án đảm bảo an ninh trật tự trong suốt thời gian chuẩn bị và tiến hành lễ kỷ niệm. Lập kế hoạch bảo vệ lễ kỉ niệm 40 năm thành lập trường. Báo cáo trưởng ban tháng 2 năm 2020.

– Làm việc với Cơ quan công an Huyện, công an xã về kế hoạch đảm bảo an ninh toàn diện cho chương trình kỷ niệm; đặc biệt là Lễ kỷ niệm và Hội trại, thống nhất phương án bảo vệ.

– Lập kế hoạch, phương án gửi xe để đảm bảo an toàn phương tiện cho đại biểu, cựu học sinh, cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường trong buổi lễ

2.2.4. Tiểu ban truyền thông – Tư liệu truyền thống

– Xây dựng  phòng truyền thống. Kế hoạch xây dựng phòng truyền thống (nội dung, dự trù, và thời gian hoàn thành). Trình trưởng ban tháng 12 năm 2019.

– Sưu tầm, xây dựng và số hóa các tư liệu về truyền thống nhà trường.

– Xây dựng phim tư liệu;  phóng sự truyền hình giới thiệu về trường khoảng 10-15 phút. Hoàn thành và phát hành trong tháng 3 năm 2020.

– Tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường thi đua lập thành tích hướng về lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường. Tiểu ban trình kế hoạch tuyên truyền về đồng chí trưởng ban tổ chức(nội dung tuyên truyền, thời điểm tuyên truyền, phương tiện tuyên truyền).

– Quảng bá sâu rộng đến các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan ban ngành, các tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân về các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường.

– Thông tin trên Website của trường thông báo về Lễ Kỷ niệm 40 năm .

– Trực điện thoại, website để liên hệ. (Thư ngỏ, kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm).

– Thông báo, thông tin qua các ban liên lạc cựu giáo viên và học sinh qua báo, đài, trang wesbite của trường.

– Biên tập Tập san. Thực hiện từ 15 tháng 02 năm 2020. Hoàn thành ngày 30 tháng 3 năm 2020. tập san kỷ niêm 40 năm, dự kiến gồm:

+ Các bài viết của các cấp lãnh đạo địa phương và ngành

+ Các bài viết của lãnh đạo nhà trường (cũ và mới). Cựu học sinh.

+ Các bài của các tổ chức, bộ phận và CBGVNV.

+ Sáng tác của cán bộ giáo viên học sinh (cũ và mới)

+ Phát động trong cán bộ giáo viên và học sinh “Viết về mái trường thân yêu”

– Hỗ trợ tiểu ban Nội dung, liên lạc, liên lạc với các cựu Thầy, Cô giáo, cựu học sinh các khóa.

– Thông báo trên đài phát thanh truyền hình địa phương và trung ương, trên báo giáo dục thời Đại, Giáo dục thủ đô.

2.2.5. Tiểu ban lễ tân

– Chuẩn bị và phục vụ tốt công tác hậu cần trong các hoạt động. Lập kế hoạch công tác hậu cần, đảm bảo ATTP trong các buổi gặp mặt đại biểu khách mời.

– Lập phương án đón tiếp khách, cài hoa cho đại biểu…

– Lập danh sách khách mời; thiết kế và in giấy mời theo mẫu. Lập danh sách khách mời: hoàn thành 15 tháng 3 năm 2020. In giấy mời: hoàn thành ngày 20 tháng 3 năm 2020.(ban tổ chức mời khách từ 21/3/2020 đến 31/3/2020).

– Thiết kế và in phù hiệu, hoa cài túi, túi đựng tặng phẩm kỷ niệm của trường. Hoàn thành 10 tháng 4 năm 2020

– Thiết kế một số quà tặng lưu niệm cho đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm;  Hoàn thành 10 tháng 4 năm 2020

– Tổng hợp số lượng Đại biểu, khách mời đến tham dự buổi lễ

– Chuẩn bị, bố trí sắp xếp các phòng tiếp khách, nơi ở cho khách ở xa về tham dự Lễ kỷ niệm; tiếp nhận các quà tặng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Lập phương án bố trí phòng tiếp khách.

– Tổ chức đón tiếp đại biểu, khách mời và hướng dẫn tham quan phòng truyền thống, sắp xếp chỗ ngồi khi tham dự buổi lễ.

2.2.6. Tiểu ban Trang trí,  Khánh tiết, Hội trại và Văn nghệ

– Xây dựng kế hoạch cụ thể về toàn bộ khuôn viên trường trước, trong lễ kỷ niệm đảm bảo trang trọng, ý nghĩa: (Các câu khẩu hiệu, bảng biểu trong khuân viên nhà trường…….).

– Xây dựng, trang trí sân khấu cho đêm giao lưu và lễ kỷ niệm. Báo cáo kế hoạch (phương án thiết kế sân khấu chỗ ngồi, …).

– Biểu tượng 40 năm thành lập trường. Hoàn thành    tháng 3   năm 2020.

– Tổ chức cắm trại :

+ Lập chương trình tổ chức cắm trại. (lên phương án, kế hoạch chi tiết chương trình, phương án kéo điện, phương án dự phòng…).

+ Tập huấn cho học sinh cách thức cắm trại, trang trí trại.

+ Tổ chức đón tiếp cựu Thầy cô giáo, cựu học sinh về sinh hoạt Hội trại.

– Xây dựng kế hoạch chung, kế hoạch chi tiết chương trình VN giao lưu

1  chương trình VN Lễ kỷ niệm:

+ Chương trình các hoạt động văn nghệ.

+ Chương trình Đồng diễn.

+ Bài hát truyền thống của nhà trường.

+ Liên hệ với các đội văn nghệ của một số đơn vị để biểu diễn giao lưu.

3. Dự kiến nhân sự cho các bộ phận:

3.1. Ban tổ chức:

– Trưởng ban:  Hiệu trưởng.

– Các phó trưởng ban:   Các Phó Hiệu trưởng.

– Các ủy viên:     Trưởng, Phó các tiểu ban

3.2. Các tiểu ban:

TT

Tiểu ban

Trưởng tiểu ban

Phó trưởng tiểu ban

Các ủy viên

1

Tiểu ban nội dung và liên lạc (đ/c Hùng phụ trách)

Đ/c Hạnh

đ/c M Hồng

đ/c Trung, Chung, Phượng, Châu, MHồng

2

Tiểu ban ANTT và CSVC

(đ/c Hưng phụ trách)

Đ/c Điền

đ/c Chuyên

Tổ TD, tổ Toán, lý-CN

3

Tiểu ban Truyền thông –
tư liệu truyền thống (đ/c Phượng phụ trách)

Đ/c Chung

đ/c Hương

Tổ Văn, Nhóm tin, đ/c Hạnh

4

Tiểu ban lễ tân( đ/c Hưng phụ trách)

Đ/c Trung

Đ/c Lĩnh, đ/c Thủy

Tổ Văn phòng, tổ Hóa, sinh-Kỷ, chi đoàn GV, Sử-Địa GDCD

5

Tiểu ban trang trí khánh tiết,
Hội trại, Văn Nghệ( đ/c Phượng phụ trách)

Đ/c Tư

đ/c Cường, đ/c Vũ

Chi đoàn GV, tổ Lý, đ/c Vũ, Dũng, Thắng, Lý, Nhuần

Ngoài ra các trưởng tiểu ban đề xuất thêm báo cáo đ/c Hiệu trưởng

4. Qui trình hoạt động của các tiểu ban:

– Hiệu trưởng dự kiến phân công các trưởng tiểu ban.

– Các trưởng tiểu ban đề xuất với hiệu trưởng nhân sự cho tiểu ban mà mình phụ trách. Chịu trách nhiệm các công việc mình phụ trách không để xảy ra bất kỳ sai sót.

– Trưởng các tiểu ban lập dự thảo kế hoạch chi tiết cho từng tiểu ban, tổ chức thảo luận trong tiểu ban và đề xuất Hiệu trưởng duyệt.

– Các tiểu ban căn cứ kế hoạch đã được phê duyệt dự trù kinh phí hoạt động và chuyển về cho Kế toán để tổng hợp lập dự trù kinh phí chung .

– Các tiểu ban triển khai thực hiện kế hoạch.

– Trong quá trình thực hiện BTC sẽ xem xét tình hình để tổ chức hội ý các trưởng tiểu ban để điều phối công tác chuẩn bị chung của nhà trường.

– Các ý tưởng mới, các ý kiến đóng góp cần bàn luận dân chủ, kĩ lưỡng trong các tiểu ban, sau đó đề xuất Trưởng Ban tổ chức quyết định.

II/ MỘT SỐ CÔNG VIỆC ĐẾN NGÀY   /4/2020

1. Gặp mặt đại diện cựu học sinh nhà trường: thời gian 

2. Gặp mặt Các đại diện HS tiêu biểu các khóa thời gian     .

3. Họp ban tổ chức thông qua các kế hoạch của các tiểu ban; thời gian    tháng 02 năm 2020

4. Họp PHHS các lớp triển khai kế hoạch, phương án kết hợp tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường.

II/ GIAI ĐOẠN 2 : TỔ CHỨC LỄ HỘI :

  1. Thời gian: 2 ngày ( ngày 30/4  ,01  /5/2020 )
  2. Chương trình trong 2 ngày:

* Ngày thứ 1 ( 30  /4/2020)

+ Dâng hương nghĩa trang LS xã Cự Nẫm, Liệt sĩ TNXP Thọ Lộc

+ Khai mạc hội trại.( Nếu có)

+ Đón tiếp các cựu cán bộ giáo viên nhân viên ở xa về hội trường 

+ Các khoá, các lớp cựu học sinh giao lưu gặp mặt thầy cô.

+ Giao lưu văn nghệ các thế hệ CBGVNV, học sinh
*Ngày 2: (  01/5/2020)Lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập trường.
– Từ  7 giờ đến 8 giờ 30 : đón khách.
– Từ 8 giờ30 : Lễ mít tinh Kỷ niệm 40 năm thành lập trường .                                           
Chương trình Lễ kỷ niệm
– Từ 7h30- 8h30: Đón tiếp đại biểu, văn nghệ chào mừng;
– Từ 8h30: Lễ chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
– Từ 8h40: Diễn văn kỷ niệm 40 năm thành lập trường .

– Từ 9h20:
+ Phát biểu của các cấp lãnh đạo.
+ Phát biểu của cựu giáo viên, cựu học sinh..
– Từ 11h00 : Liên hoan tiệc đứng.
– Từ 14 giờ : Tổng kết trại và các hoạt động. Bế mạc .
III/ GIAI ĐOẠN 3 : SAU LỄ HỘI
– Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm.
– Duy trì các tổ chức, các ban liên lạc cựu giáo viên, học sinh, hội Khuyến học
– Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang Websise của trường

– Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục toàn diện học sinh, đẩy mạnh phong trào thi đua của nhà trường, xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh.
– Tiếp tục đăng tải những bài viết của giáo viên, học sinh, các thế hệ sau lễ truyền thống trên trang Website của trường./
Trên đây là kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường.  Nhà trường kính mong được sự chỉ đạo, giúp đỡ của Sở GD – ĐT Quảng Bìnhi, Lãnh đạo huyện Bố Trạch và các cẩp uỷ Đảng chính quyền, các ban ngành đoàn thể; sự đồng tình ủng hộ của các thế hệ cán bộ, giáo viên nhân viên, các thế hệ học sinh của trường để nhà trường thực hiện được kế hoạch tổ chức lễ hội theo đúng mục đích yêu cầu đã đề ra.

Nơi nhận:
– Sở GD&ĐT;
– HU, HĐND, UBND huyện Bố Trạch ;
– ĐU, UBND các xã có hs theo học;
– Đại diện các thế hệ học sinh;
– Các Phó Hiệu trưởng; CTCĐ, ĐTN;
– Tổ trưởng CM và VP;
– Ban đại diện cha mẹ HS;
– Đăng tải trên Website: thpt_so2botrach@quangbinh.edu.vn

 
 

                                                                                TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

                                                                                  Hiệu trưởng: Đinh Văn Hùng

                                                                                   ĐT 0912709960

TIN MỚI

Tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 năm học 2020-2021

Thực hiện quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10...

Tổ Văn phòng

THÔNG TIN TỔ VĂN PHÒNG Ảnh giới thiệu