Chào mừng kỷ niệm 40 thành lập trường THPT Hùng Vương

Nội dung giới thiệu chào cờ 2. Nội dung giới thiệu chào cờ 2. Nội dung giới thiệu chào cờ 2. Nội dung giới thiệu chào...

TỔ SINH- KTNN

 

THÔNG TIN TỔ SINH – KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

 

Họ và tên: Nguyễn Lê Thùy Nhân

Chức vụ:  Tổ trưởng

Điện thoại: 

Email:         nguyenlethuynhan@quangbinh.edu.vn

Ảnh giới thiệu

Nguyễn Lê Thùy Nhân

Ngày sinh:           07/5/1982

Quê quán:            Tiền giang

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Sinh học

Năm vào ngành:  2005

                                          Email:nguyenlethuynhan@quangbinh.edu.vn

Nguyễn Thị lợi

Ngày sinh: 20/09/1986          

Quê quán:    Đồng Hới Quảng Bình       

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Sinh

Năm vào ngành:  2009

Email: nguyenthiloi@quangbinh.edu.vn

Nguyễn Thị Nga

Ngày sinh: 28/12/1988          

Quê quán:  Đồng Hới – QB          

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Sinh

Năm vào ngành:  2012

Email: nguyenthinga@quangbinh.edu.vn

Nguyễn Thị Lan

Ngày sinh: 08/02/1981          

Quê quán:   Bố Trạch – QB         

Trình độ chuyên môn: ĐHSPKT

Năm vào ngành: 2004

Email: nguyenthilan@quangbinh.edu.vn

                                          Phan văn Hoàn

                                          Ngày sinh:    28/10/1978    

                                          Quê quán:   Bố Trạch – QB   

                                          Trình độ chuyên môn: ĐHSPKT

                                          Năm vào ngành: 2004

                                          Email: phanvanhoan@quangbinh.edu.vn

TIN MỚI

Tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 năm học 2020-2021

Thực hiện quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10...

Tổ Văn phòng

THÔNG TIN TỔ VĂN PHÒNG Ảnh giới thiệu