Chào mừng kỷ niệm 40 thành lập trường THPT Hùng Vương

Nội dung giới thiệu chào cờ 2. Nội dung giới thiệu chào cờ 2. Nội dung giới thiệu chào cờ 2. Nội dung giới thiệu chào...

TỔ HÓA

 

THÔNG TIN TỔ HÓA

Ảnh

Họ và tên: Trần Ngọc Trung

Chức vụ: Tổ trưởng

Điện thoại: 0919217333

Email:          tranngoctrung@quangbinh.edu.vn

Ảnh đại diện

Trần Ngọc Trung

Ngày sinh:           18/02/1980

Quê quán:            Bố Trạch – Quảng Bình

Trình độ đào tạo: ĐHSP Hoá

Năm vào ngành:  2003

Email: tranngoctrung@quangbinh.edu.vn

Lê Thị Phượng

Ngày sinh:           18/5/1980

Quê quán:            Lệ Thủy – Quảng Bình

Trình độ đào tạo: ĐHKH Hóa

Năm vào ngành: 2008

Email:lethiphuong@quangbinh.edu.vn

Trương Văn Tuấn

Ngày sinh:          27/01/1984

Quê quán:          Quảng Ninh – Quảng Bình

Trình độ đào tạo: ĐHKH Hoá

Năm vào ngành:  2008

Email:truongvantuan@quangbinh.edu.vn

Trần Văn Hoàng 

Ngày sinh:  28/11/1989         

Quê quán:  Bố Trạch -QB        

Trình độ đào tạo: ĐHSP Hoá 

Năm vào ngành:  2013

Email:tranvanhoang@quangbinh.edu.vn

Lê Thị Ngọc Điệp

Ngày sinh: 07/01/1991         

Quê quán:       Bố Trạch – QB     

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Hóa

Năm vào ngành:  2013

 

TIN MỚI

Tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 năm học 2020-2021

Thực hiện quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10...

Tổ Văn phòng

THÔNG TIN TỔ VĂN PHÒNG Ảnh giới thiệu