Chào mừng kỷ niệm 40 thành lập trường THPT Hùng Vương

Nội dung giới thiệu chào cờ 2. Nội dung giới thiệu chào cờ 2. Nội dung giới thiệu chào cờ 2. Nội dung giới thiệu chào...

TỔ LÝ – KTCN

Ảnh

Họ tên:      NGUYỄN HỮU CHÂU

Chức vụ :  Tổ trưởng

Điện thoại: 

Email:         nguyenhuuchau @quangbinh.edu.vn

      Ảnh giới thiệu

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Nguyễn Hữu Châu

Ngày sinh: 10/07/1972

Quê quán: Tuyên Hoá – Quảng Bình

Trình độ  chuyên môn: ĐHSP Kỹ Thuật

Năm vào ngành: 1995

Email:nguyenhuuchau @quangbinh.edu.vn

Dương Thị Minh

Ngày sinh: 22/4/1984

Quê quán: Bố Trạch – Quảng Bình

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Lý

Năm vào ngành: 2009

Email: duongthiminh@quangbinh.edu.vn

Hồ Thị Hằng

Ngày sinh: 03/02/1985

Quê quán: Bố Trạch – Quảng Bình

Trình độ đào tạo: ĐHSP Lý

Năm vào ngành: 2008

Email:hothihang@quangbinh.edu.vn

Nguyễn Văn Phú

Ngày sinh: 20/10/1986

Quê quán: Quảng Trạch – Quảng Bình

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Lý

Năm vào ngành: 2008

Email: nguyenvanphu@quangbinh.du.vn

Doãn Thanh Hải

Ngày sinh: 20/04 /1982

Quê quán: Bố Trạch – Quảng Bình

Trình độ đào tạo: ĐHSP Kỹ Thuật

Năm vào ngành: 2006

Email: doanthanhhai@quangbinh.edu.vn

Nguyễn Tiến Cường

Ngày sinh: 18/09/1987

Quê quán: Bố Trạch – Quảng Bình

Trình độ đào tạo:Thạc sỹ lý

Năm vào ngành: 2013

Email: nguyentiencuongch@quangbinh.edu.vn

TIN MỚI

Tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 năm học 2020-2021

Thực hiện quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10...

Tổ Văn phòng

THÔNG TIN TỔ VĂN PHÒNG Ảnh giới thiệu