Chào mừng kỷ niệm 40 thành lập trường THPT Hùng Vương

Nội dung giới thiệu chào cờ 2. Nội dung giới thiệu chào cờ 2. Nội dung giới thiệu chào cờ 2. Nội dung giới thiệu chào...

TỔ NGOẠI NGỮ

Ảnh

Họ tên:       PHẠM THÀNH MẬU

Chức vụ :   Tổ trưởng

Điện thoại: 0849300478

Email:           phamthanhmau@quangbinh.edu.vn

 

Ảnh giới thiệu

Phạm Thành Mậu

Ngày sinh: 04/03/1971

Quê quán: Hương Sơn – Hà Tĩnh

Trình độ đào tạo: ĐHSP Anh Văn

Năm vào ngành: 1998

Email:phamthanhmau@quangbinh.edu.vn

Bùi Thị Thu Hoài

Ngày sinh: 20/01/1877

Quê quán: Đồng Hới-Quảng Bình

Trình độ đào tạo: ĐHSP Anh Văn

Năm vào ngành: 1999

Email:buithithuhoai@quangbinh.edu.vn

Trần Thị Hồng Thái

Ngày sinh: 26/6/1988

Quê quán: Quảng Bình

Trình độ đào tạo: ĐHSP Anh

Năm vào ngành: 2010

Email:tranthihongthai@quangbinh.edu.vn

Nguyễn Thị Hồng

Ngày sinh: 02/08/1989

Quê quán: Quảng Bình

Trình độ đào tạo: ĐHSP Anh

Năm vào ngành: 2011

Email:nguyenthihong@quangbinh.edu.vn

Trần Thị Ánh Dương

  Ngày sinh: 18/07/1988

  Quê quán: Quảng Trạch – Quảng Bình

  Trình độ đào tạo: ĐHSP Anh

  Năm vào ngành: 

  Email:tranthianhduong@quangbinh.edu.vn

                                   Võ Thị Lệ Hằng

                                      Ngày sinh: 07/01/1990

                                      Quê quán: Thừa Thiên Huế

                                       Trình độ đào tạo: ĐHSP Anh

                                       Năm vào ngành: 

                                       Email:vothilehang@quangbinh.edu.vn

TIN MỚI

Tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 năm học 2020-2021

Thực hiện quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10...

Tổ Văn phòng

THÔNG TIN TỔ VĂN PHÒNG Ảnh giới thiệu