Chào mừng kỷ niệm 40 thành lập trường THPT Hùng Vương

Nội dung giới thiệu chào cờ 2. Nội dung giới thiệu chào cờ 2. Nội dung giới thiệu chào cờ 2. Nội dung giới thiệu chào...

TỔ VĂN

                       THÔNG TIN CÁ NHÂN
 

Họ tên:      Nguyễn Thành Chung

Chức vụ:  Tổ trưởng

Số điện thoại:

Email:nguyenthanhchung@quangbinh.edu.vn

 

 Ảnh giới thiệu

Doãn Thị Hương

Ngày sinh:           25/7/1967

Quê quán:           Bố Trạch – Quảng Bình

Trình độ đào tạo: ĐHSP Văn

Năm vào ngành:

Điện thoại:

Email: doanthihuong@quangbinh.edu.vn

Nguyễn Thị Lý

Ngày sinh:           06/07/1977

Quê quán:           Bố Trạch – Quảng Bình

Trình độ đào tạo: ĐHSP Văn

Năm vào ngành:

Điện thoại:

Email: nguyenthily@quangbinh.edu.vn

Hồ Thị Nhuần

Ngày sinh:           25/8/1980

Quê quán:           Bố Trạch – Quảng Bình

Trình độ đào tạo: ĐHSP Văn

Năm vào ngành:  2004

Điện thoại:

Email: hothinhuan@quangbinh.edu.vn

Phan Thị Ngọc Mai

Ngày sinh:           06/4/1985

Quê quán:            Quảng Ninh – Quảng Bình

Trình độ đào tạo: ĐHKH Văn

Năm vào ngành:  2008

Điện thoại:           0523910635

Email: phanthingocmai@quangbinh.edu.vn

Nguyễn Thành Chung

Ngày sinh: 20/10/1977

Quê quán: Bố Trạch – Quảng Bình

Trình độ đào tạo:Ths Văn học

Năm vào ngành:

Email:nguyenthanhchung@quangbinh.edu.vn

Hoàng Thị Thúy Nga

Ngày sinh: 20/01/1984

Quê quán: Bố Trạch – Quảng Bình

Trình độ đào tạo:ĐHSP Ngữ Văn

Năm vào ngành:2006

Email:  hoangthithuynga@quangbinh.edu.vn

Phạm Thị Hồng Xoan

Ngày sinh: 10/6/1987

Quê quán: Bố Trạch – Quảng Bình

Trình độ đào tạo:ĐHSP Ngữ Văn

Năm vào ngành:

Email:  phamthihongxoan@quangbinh.edu.vn

Previous articleAA
Next articleTHÔNG BÁO NỘP ĐIỂM

TIN MỚI

Tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 năm học 2020-2021

Thực hiện quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10...

Tổ Văn phòng

THÔNG TIN TỔ VĂN PHÒNG Ảnh giới thiệu